Опис
Повеќе
Состојба
Повеќе
Датација
Автор(и)
Категорија на културно добро
Поткатегорија на културно добро
Карактеристики
Повеќе
Простор
Повеќе
First
Prev
Слика 1 од 4
Next
Last
Опис
Аудио/Видео запис
Библиографија
Автор
Назив
Град
Година на издавање
Издавачка куќа
Паликрушева Галаба Један Ѓурѓовденски обичај код Јурука у околини Радовиша Рад IX Конгреса фолклориста Југославије у Мостару и Требињу1962  
Пиличкова Севим Манињата кај Турците од Македонија, Институт за фолклор "Марко Цепенков", Турско народно творештво од Македонија, Народни песни, Книга 1Скопје1986 
Салих АбдулхакПрилог кон проучувањето на обичаите околу први март кај Турците во Охрид, "Македонски фолклор", VI, 12Скопје1973 
Пиличкова СевимКон проучување на верувањата кај Турците од Македонија, "XII. Меѓународен симпозиум за балкански фолклор", Охрид, 1997, "Македонски фолклор", XXV, 54,Скопје1991 
Пиличкова СевимКон проучување на верувањата кај Турците од Македонија, "XII. Меѓународен симпозиум за балкански фолклор", Охрид, 1997, "Македонски фолклор", XXV, Скопје1999 
Пиличкова СевимМагиската сила на зборот, XXXV Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Научна конференција, Охрид2005 
Пиличкова СевимМанињата кај Турците од Македонија, Институт за фолклор "Марко Цепенков" , Турско народно творештво од Македонија, Народни песни, Книга 1, Скопје1986 
Пиличкова СевимЗа ѓурѓовденските обичаи и маниња кај Ромите-муслимани од Титов Велес, "Етнолошки преглед", Београд1982 
Бали МуханПаралели од турската народна литература во соседните земји, "Македонски фолклор", XI, 21-22Скопје1978 
Абдулхак СалихПрилог за проучувањето на обичаите околу први март кај Турците во Охрид, "Македонски фолклор", Вл, 12Скопје1973 
Naki TezelBilmeceler ve ManilerAnkara1941