Недвижно
      
Движно
      
Духовно
#
Име
488ТОПОНИМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
489ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД РЕСЕНСКО
490ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД ГОСТИВАРСКО
492ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД ДЕБАРСКО -ЖУПА
493ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД ТЕТОВСКО
494ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД ВЕЛЕШКО, ПРИЛЕПСКО И КРУШЕВСКО
495ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД СКОПСКО
496ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД КУМАНОВСКО
497ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД ШТИПСКО
498ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД БИТОЛСКО
499ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД СТРУШКО
500ДЕБАРСКИ ГОВОРИ
501РЕКАНСКИ ГОВОР
502ТИКВЕШКО - МАРИОВСКИ ГОВОРИ
503ГОРНОПОЛОШКИ ГОВОРИ
Страна 1 од 20 (292 добра)
First
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
18
19
20
Next
Last
Податоците на оваа страница се од информативен карактер.
За сите дополнителни информации треба да се контактира надлежната институција.