Културно добро
Автор
Назив
Град
Година на издавање
Издавачка куќа
Воска амамФ.БајрактаревиќТурски Споменици у Охриду , Прилози за Оријенталну Филологију ,с .111-134Сарајево1955 
Воска амамИ.ЗдравковиќИзбор граѓе за проучавање исламске архитектуре у Југославији , с.104Београд1964 
Воска амамEYICE S.Ohri`nin Turk Devrine Ait Eserleri , Vakiflar Dergisi , s.137-145Istanbul1965 
Воска амамФ.БајрактаревиќТурски Споменици у Охриду , Прилози за Оријенталну Филологију ,с .111-134Сарајево1981 
Воска амамИ.ЗдравковиќИзбор граѓе за проучавање исламске архитектуре у Југославији , с.104Београд1991 
Воска амамEYICE S.Ohri`nin Turk Devrine Ait Eserleri , Vakiflar Dergisi , s.137-145Istanbul1997 
Воска амамE. H. AyverdiAvrupa`da Osmanli Mimari Eserleri - Yugoslavya , s.145Istanbul2004 
Воска амамА.МатковскиМакедонија во делата на странските патеписци , Патеписот на Евлија Челеби од 1960 до 1968 година , с.444Скопје1999 
Воска амамEYICE S."Hamam" , Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi , s.402-430Istanbul1980 
Воска амамСлавица ТрајковскаХамами на територији Западне Македоније , с.78-81Београд1981 
ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ВО ОХРИДАго А.Турските говори во Југозападна МакедонијаСкопје1980 
АРОМАНСКИ ГОВОРИТодор ТрајановскиВлашките родови во Струшко   
АРОМАНСКИ ГОВОРИТодор ТрајановскиВласите во Охрид   
АРОМАНСКИ ГОВОРИТодор ТрајановскиВласите на Балканот   
АРОМАНСКИ ГОВОРИТодор ТрајановскиВлашките родови во Струшко   
Страна 1 од 12 (179 добра)
First
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Next
Last